Берлин за мен и Вас

Частна или държавна здравна осигуровка да избера?

Частна или държавна здравна осигуровка да избера?

Месечните вноски при частните компании се определят от възрастта и здравословното състояние на човек. При държавната осигуровка месечната вноска се определя въз основа на доходите на лицето. Като цяло частните осигуровки поемат много повече услуги от държавните такива.

Здравно осигуряване в Германия

Здравно осигуряване в Германия

Здравно осигуряване в Германия е задължително за всички постоянно пребиваващи български граждани от 2009 насам, независимо дали са самонаети или назначени. Всеки който не се е застраховал навреме и не може да докаже наличието на здравна осигуровка, е длъжен да заплати месечните вноски със задна дата от датата на адресна регистрация до датата на застраховане.

Пазарът на труда в Германия и българските граждани

От 01.01.2012 има приети промени за достъп на български работници в Германия. За съжаление германския трудов пазар не става изцяло свободен за български граждани и ограниченията продължават до края на 2013 г. Добрата новина е, че има въведени известни облекчения в изискванията, на които трябва да отговарят българските работници.

ОБУЧЕНИЕ, БИЗНЕС, РАБОТА

ОБУЧЕНИЕ, БИЗНЕС, РАБОТА