Берлин за мен и Вас

Какво е Gewerbe?

gewerbeschein

Самостоятелна заетост с Gewerbe

Както е добре известно, с решение на германското правителство от началото на 2012 година за българските граждани с висше образование важат значителни облекчения на германския трудов пазар. За групата с по-ниска квалификация съществуват две възможности – eдната е да работят като сезонно заети, също без разрешение за работа – хотелиерство, ресторантьорство, селско стопанство, горско стопанство; другата възможност е да регистрират т. нар. самостоятелна заетост (с Gewerbe), като обаче трябва да внимават да не попаднат в схемата привидна самостоятелна заетост.

Самостоятелна дейност означава регистрирането на фирма с някакъв предмет на дейност. Самостоятелната дейност се превръща в привидна, когато е регистрирана фирма, която не спазва изискванията на местното трудово законодателство.

Gewerbe е един приемлив вариант за българите, които желаят да упражняват някаква икономическа дейност в Германия, с изключение на свободните професии. Това не се приравня към регистрирането на фирма в правния смисъл, а е по-скоро разрешително за икономическа дейност, което се издава чрез Gewerbeschein.

Gewerbeschein може да се издаде на отделни лица за извършване на различни самостоятелни дейности, като например почистване, градинарство и пр.

За да получите Gewerbeschein (разрешително за Gewerbe) не се изисква разрешително за трудова дейност. Gewerbeschein ще получите без особени административни усложнения и срещу минимални такси. Важно е да се знае,че извършващите самостоятелна дейност трябва да се осигуряват и заплащат данъци. За своята дейност те получават хонорар за свъшена работа, за, който са длъжни да издадават фактура. Има дейности изискващи допълнителна професионална квалификаци, лицензи или разрешителни за извъшването им. Само тогава, при наличието им, може да се упражнява съответната дейност.

Важно е да се обележи, че работещите с Gewerbeschein, като всеки икономически субект плащат данъци. Например начисляват се данък върху печалбата, а при надхвърляне на определен оборот работещите с Gewerbeschein са длъжни да се регистрират по ДДС и да начисляват към своите фактури 19% данък добавена стойност.

Друг важен момент е осигуряването. Работещите с Gewerbeschein се осигуряват самостоятелно, като осигурителният размер се определя според доходите. В Германия осигурителната тежест е по-голяма от България – 19,9 % за пенсионна застраховка и около 14% за здравната. Самостоятелно работещото лице, което само по себе си си е работодател, е длъжно да плати цялата осигуровка самостоятелно. Ако към осигурителната тежест се добавя и данъчната, когато работещият калкулира по-висок приход, данъчната и осигурителната тежест може да надскочат над 40% от дохода на лицето.

За регистрираните и работещи с Gewerbeschein е задължителна регистрацията и в Търговската камара (IHK-Berlin). Търговската камара предлага редица услуги, от които можете да се възползвате. Членството се заплаща и зависи от правната форма на регистрацията Ви, както и от оборота. Тук може автоматично да се пресметне членския внос: Errechnen Sie Ihren Beitrag!

Като работодател на самия себе си, работещите с Gewerbeschein носят изцяло отговорност за своите действия. В случаи когато се работи само за един възложител, който осигурява работа, материали, дава указания и съответно заплаща твърда заплата (както често се случва), се смята, че работещите с Gewerbeschein са по-скоро привидно самостоятелни (Scheinselbstständig).

Привидната самостоятелност по немските закони се води за трудово взаимоотношение. За много българи трудовия пазар в Германия е затворен и чрез получаването на Gewerbeschein те избягват издаването на разрешително за работа, което е нарушение на закона и съответно се наказва с глоба.

Къде да регистрирам Gewerbe? Тук ще намерите пълен списак на службите за регистрациа по административни райони.

No comments