Берлин за мен и Вас

Пазарът на труда в Германия и българските граждани

Пазарът на труда в Германия

От 01.01.2012 има приети промени за достъп на български работници в Германия. За съжаление германския трудов пазар не става изцяло свободен за български граждани и ограниченията продължават до края на 2013 г.  Добрата новина е, че има въведени известни облекчения в изискванията, на които трябва да отговарят българските работници.

Отпадат ограниченията за граждани с висше образование, желаещи да извършват квалифицирана дейност по съответната специалност. Те вече ще могат да работят в Германия свободно по специалността си, без да се нуждаят от разрешително за работа.

Има облекчения и за сезонните работници. Те могат да работят вече до 6 месеца в рамките на една календарна година без разрешително за работа в следните области: селско стопанство, градинарство, гастрономия, хотелиерство, преработката на плодове и зеленчуци, както и в дъскорезници.

Промените засягат и учащите. За тях се улеснява достъпа до пазар на труда в Германия, за да могат да започнат или продължат професионалното си обучение в Германия. В този случай разрешително за работа вече не е необходимо и те могат да практикуват дейността си свободно.

Отчасти е либерализиран пазара на труда за тези български граждани имащи професионална квалификация, придобита с минимум двугодишно обучение. За тях продължава да съществува изискването да си осигурят разрешение за работа, но вече без да е нужно да отговарят на така наречения пазарен тест (налични специалисти със същата квалификация на местно ниво) и ако условията на трудовия им договор съответстват на местните.

Тези ограниченията за достъп до немския пазар на труда остават валидни до края на 2013 г. за всички останали граждани, най-вече за тези с ниска квалификация.

В сила остава забраната за български фирми от браншовете строителство, почистване на сгради и вътрешна декорация да извършват услуги в Германия със свои служители.

Според статистиката към края на 2011 година в Германия е имало около 20 хиляди български граждани, работещи на договори със задължително социално осигуряване. Това предимно квалифицирани и високо квалифицирани българи, които работят по трудови договори в Германия. За останалите, които са избрали самостоятелната заетост, социалното осигуряване не е задължително и всеки сам преценява дали да се осигурява социално или не. Броят на регистрираните в Германия фирми от българи към 2010 година е била около 7 000. Този брой вероятно вече е по-голям, например само в Хамбург през 2011 година са били регистрирани над 1 400 „български“ фирми. За съжаление няма информация каква част от тях изпълняват изискванията на трудовото законодателство.

Статистика за 2011 година показва, че броят на живеещите в Германия българи с адресна регистрация се е увеличил до почти 94 хиляди. Според експертите това означава, че все повече българи намират възможности за работа в Германия – въпреки оставащите в сила ограничения, които от около половин година не важат само за сезонните работници и хората с висше образование. Всички останали български граждани ще се нуждаят от разрешение за работа – до началото на 2014 година, когато се очаква германският трудов пазар да се отвори напълно за българските граждани.

На този етап право на работа в Германия имат само две групи българи: високо квалифицираните и сезонните работници. Но има и една трета група: българите, които – за да избегнат ограниченията – регистрират фирма.

Тъй като българите в Германия стават все повече, все повече ги вълнуват въпросите, свързани с достъпа до немския трудов пазар и участието в социално-осигурителната система на страната. Ето защо българското посолство в Берлин организира всяка година консултативни дни в районите с най-голяма потребност от такава разяснителна дейност.

Българските граждани искат да знаят какви са вариантите за легална заетост на германския пазар на труда, както и друг важен момент – достъпът до социално осигуряване въз основа на Регламента за координация на системите за социална сигурност.

Свободен достъп до германския трудов пазар имат и младежите, които искат да придобият умения в някаква професия. Придобиването на професионална квалификация в Германия продължава около две години. Тук професионалното обучение се развива по така наречената дуална система, при която по-голямата част от обучението се провежда на място, в компаниите.

Либерализацият на достъпа до германския трудов пазар улеснява и българите, имащи професионално образование с придобита специалност, както и тези, които могат да докажат поне двугодишно обучение за усвояване на дадената професия. Тук отпада правилото, според което винаги се проверява дали за същата работа няма германски кандидат, ползващ се с предимство (пазарен тест). Това доста улеснява ситуацията за българите. сега те могат да кандидатстват наравно с германските граждани и с гражданите на други европейски държави.

Напоследък нараства търсенето на медицински сестри. За съжаление става дума за наемането им като болногледачки за възрастни хора.

Медицинските специалности спадат към групата на така наречените регулирани професии. В рамките на ЕС има специален регламент за тях. Най-добре е хората, които желаят да работят в Германия по медицински специалности, първо да се обърнат към специализирания екип на Министерството на здравеопазването, който е компетентен по признаването на тези дипломи.

Българите, които търсят работа в Германия, трябва да обмислят много добре тази важна стъпка и да проучат подробно бъдещия си работодател.

Бюрото за консултация на командировани работници предлага безплатна подкрепа и консултация на изпаднали в затруднено положение работници. Най-чести са случаите при които неквалифициран работник, идва в Германия, работи, но не си получава заплащането.

Не са малко случаите, в които хората остават дори без подслон, защото в строителния бранш работодателят често предлага и квартира. В момента, в който работникът си поиска заплатата, работодателят отказва да се издължи или просто изчезва и оставя човека без подслон.

Бюрото за консултации решава подобни случаи с помощта на неправителствени организции и социални домове в Германия, които приемат нуждаещите се от помощ чужденци. Юристи съветват да не се подписва трудов договор, ако не го разбирате.

Какво е Gewerbe /Гевербе?

Къде да регистрирам Gewerbe / Гевербе?