Берлин за мен и Вас

Здравно осигуряване в Германия

здравна застраховка ГерманияЗдравно осигуряване в Германия е задължително за всички постоянно пребиваващи български граждани от 2009г. насам, независимо дали работят със собствена фирма Gewerbe или са назначени на трудов договор.

Постоянно пребиваващи според закона в Германия, са тези лица които се намират непрекъснато тук за повече от 6 месеца ( кратките прекъсвания и напускане на територията на Германия не оказват влияние на този срок) и тяхното пребиваване в страната не се ограничава само в рамките на тези месеци. Друго изискване е постоянно пребиваващите тук да имат някакъв вид работни отношения, независимо дали са назначени на трудов договор или имат собствена фирма. Тези два фактора обосновават обичайното място на пребиваване и престой.

Не са длъжни да се осигуряват в Германия единствено туристите, пенсионери, студентите или работещите по трудов договор в България и изпратени за работа по проекти командировани българи. Сезонните работници, които са назначени на трудов договор в България и работят в Германия само по време на годишната си платена отпуска, не са длъжни да заплащат здравни осигуровки в Германия.

Закона за застраховане в Германия, признава само здравните застраховки на постоянно пребиваващи лица, които са издадени от застрахователни дружества допуснати и имащи лиценз за работа на немския пазар.

Ако живеете и (или) работите в Германия и нямате здравна застраховка според немските закони и норми, сте в нарушение на §5 Sozialgesetzbuch V, §193 Versicherungsvertraggesetz и §4 Freizügigkeitsgesetz.

Всеки който не се е застраховал навреме и не може да докаже наличието на здравна осигуровка, е длъжен да заплати месечните вноски със задна дата от датата на адресна регистрация до датата на застраховане, като максималният срок е ограничен на 5 години.

В Германия има две системи на здравно осигуряване – частна и държавна система, като изборът между двете системи е определен със закон.

Научете за спецификите на двата вида системи на здравно осигуряване в Германия:

 ДЪРЖАВНА ИЛИ ЧАСТНА ЗДРАВНА ОСИГУРОВКА ДА ИЗБЕРА?